3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Terug naar navigatie - Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Zo gaan we dat doen

Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - Behoud en groei MKB

Zo gaan we dat doen

Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid

Terug naar navigatie - Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -3.277 -1.182 -2.126 -1.477 -1.535 -1.575
Baten 3.905 1.240 1.728 1.010 997 983