Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

3. Economie

Inhoud

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Ondernemers, bedrijven en instellingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -3.277 -1.182 -2.126 -1.477 -1.535 -1.575
Baten 3.905 1.240 1.728 1.010 997 983