Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inhoud

8.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Waterschap
 • Andere gemeenten
 • VRZHZ
 • OZHZ

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Projectontwikkelaars
 • Provincie

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Regiogemeenten
 • Woningcorporatie
 • Combiraad
 • Ontwikkelende partijen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -6.694 -12.909 -16.752 -11.624 -6.682 -6.735
Baten 6.253 11.595 15.499 10.174 5.332 5.350