Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten -6.694 -12.909 -16.752 -11.624 -6.682 -6.735
Baten 6.253 11.595 15.499 10.174 5.332 5.350