Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -2.016 -2.001 -2.056 -2.011
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -195 -40 0 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 0 695 3.070 3.676
Burgerzaken -1.034 -923 -883 -935 -943 -919
Overhead -9.831 -10.856 -11.984 -12.020 -12.353 -12.480
Treasury -32 723 640 547 262 363
OZB woningen -62 -51 -52 -52 -52 -52
OZB niet-woningen -174 -160 -163 -163 -163 -163
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 0 0 0
Overige baten en lasten -611 -421 -195 -1.919 -2.872 -4.153
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -14.848 -15.889 -15.108 -15.740
Baten
Bestuur 174 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 7.727 1.129 1.292 717 791 566
Burgerzaken 605 253 314 334 339 309
Overhead 375 267 405 405 405 405
Treasury 729 745 994 479 479 479
OZB woningen 3.684 3.763 3.840 3.916 3.993 4.070
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.129 2.219 2.248 2.277
Parkeerbelasting 45 78 43 43 43 43
Belastingen overig 950 1.000 1.000 1.000 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 46.988 48.386 48.867 50.105
Overige baten en lasten 18 18 18 18 18 18
Totaal Baten 58.834 55.020 57.022 57.517 57.181 58.270