Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Ruimtelijke ordening -2.565 -365 -338 -338 -338 -338
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.880 -13.639 -16.581 -5.312 -1.861 -329
Wonen en bouwen -3.000 -2.903 -3.115 -2.976 -2.946 -2.775
Totaal Lasten -13.444 -16.907 -20.034 -8.626 -5.145 -3.443
Baten
Ruimtelijke ordening 83 50 50 50 50 50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.854 13.437 16.346 5.023 1.532 0
Wonen en bouwen 3.458 2.012 2.312 2.157 1.814 1.664
Totaal Baten 11.395 15.499 18.708 7.230 3.396 1.714