Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Sportbeleid en activering -209 -213 -283 -283 -283 -216
Sportaccommodaties -2.133 -2.312 -2.342 -2.325 -2.393 -2.399
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.172 -1.207 -1.365 -1.351 -1.357 -1.374
Musea -28 -21 -24 -24 -24 -24
Media -590 -578 -595 -595 -596 -596
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.006 -2.958 -2.974 -2.921 -2.915 -2.916
Totaal Lasten -7.137 -7.290 -7.583 -7.499 -7.568 -7.525
Baten
Sportbeleid en activering 19 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 707 675 718 718 718 718
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 96 90 90 90 90 90
Media 19 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 125 120 124 124 124 124
Totaal Baten 965 885 932 932 932 932