Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

7,87%

€ 7.583

x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 932

x € 1.000
0,96% Complete

Saldo

749,45%

€ -6.651

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,87%

€ 7.583

x € 1.000
7,87% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 932

x € 1.000
0,96% Complete

Saldo

749,45%

€ -6.651

x € 1.000
Inhoud

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

Doelstellingen

Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud
 • Volksuniversiteit
 • Historische Vereniging West-Alblasserwaard

5.6 Media

Doelstellingen

Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen)

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen

Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners en ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Landschapstafel AV
 • Rijk
 • Woningcorporaties
 • Natuur Wetenschappelijk Centrum
 • Waterschap

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Sportbeleid en activering -209 -213 -283 -283 -283 -216
Sportaccommodaties -2.133 -2.312 -2.342 -2.325 -2.393 -2.399
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.172 -1.207 -1.365 -1.351 -1.357 -1.374
Musea -28 -21 -24 -24 -24 -24
Media -590 -578 -595 -595 -596 -596
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.006 -2.958 -2.974 -2.921 -2.915 -2.916
Totaal Lasten -7.137 -7.290 -7.583 -7.499 -7.568 -7.525
Baten
Sportbeleid en activering 19 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 707 675 718 718 718 718
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 96 90 90 90 90 90
Media 19 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 125 120 124 124 124 124
Totaal Baten 965 885 932 932 932 932