Uitgaven

2,97%
€ 2.868
x €1.000
2,97% Complete

Inkomsten

2,65%
€ 2.574
x €1.000
2,65% Complete

Saldo

33,14%
€ -294
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

2,97%
€ 2.868
x €1.000
2,97% Complete

Inkomsten

2,65%
€ 2.574
x €1.000
2,65% Complete

Saldo

33,14%
€ -294
x €1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Terug naar navigatie - Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Terug naar navigatie - Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Terug naar navigatie - Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Economische ontwikkeling -1.262 -1.152 -1.528 -1.468 -1.463 -1.458
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.942 -739 -1.187 -32 -32 -32
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -11 -9 -11 -11 -11 -11
Economische promotie -86 -71 -141 -71 -71 -71
Totaal Lasten -5.300 -1.971 -2.868 -1.582 -1.577 -1.572
Baten
Economische ontwikkeling 1.168 938 1.339 1.326 1.311 1.292
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.980 711 1.156 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 46 43 43 43 43 43
Economische promotie 34 36 36 36 36 36
Totaal Baten 5.227 1.728 2.574 1.405 1.390 1.371