Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

3. Economie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Economische ontwikkeling -1.262 -1.152 -1.528 -1.468 -1.463 -1.458
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.942 -739 -1.187 -32 -32 -32
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -11 -9 -11 -11 -11 -11
Economische promotie -86 -71 -141 -71 -71 -71
Totaal Lasten -5.300 -1.971 -2.868 -1.582 -1.577 -1.572
Baten
Economische ontwikkeling 1.168 938 1.339 1.326 1.311 1.292
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.980 711 1.156 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 46 43 43 43 43 43
Economische promotie 34 36 36 36 36 36
Totaal Baten 5.227 1.728 2.574 1.405 1.390 1.371