Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

2,83%

€ 2.727

x € 1.000
2,83% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 600

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

239,75%

€ -2.128

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

2,83%

€ 2.727

x € 1.000
2,83% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 600

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

239,75%

€ -2.128

x € 1.000
Inhoud

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Onderwijsinspectie
  • Scholen

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Onderwijsinspectie
  • Scholen
  • Kinderopvang 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Openbaar basisonderwijs -181 -180 -181 -181 -181 -181
Onderwijshuisvesting -973 -1.267 -1.130 -1.305 -1.277 -1.253
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.197 -1.007 -1.416 -1.474 -1.539 -837
Totaal Lasten -2.351 -2.454 -2.727 -2.960 -2.997 -2.270
Baten
Onderwijshuisvesting 23 8 8 8 8 8
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 244 32 592 667 732 32
Totaal Baten 267 40 600 675 740 40