Uitgaven

2,83%

€ 2.727

x € 1.000
2,83% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 600

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

239,75%

€ -2.128

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

2,83%

€ 2.727

x € 1.000
2,83% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 600

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

239,75%

€ -2.128

x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen
 • Kinderopvang 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinstellingen
 • Kinderopvang
 • Samenwerkingsverband PO/VO
 • Bedrijfsleven
 • Sterk Papendrecht 
 • Taalpartners 
 • Kinderen, jongeren en opvoeders
 • Laaggeletterden 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Openbaar basisonderwijs -181 -180 -181 -181 -181 -181
Onderwijshuisvesting -973 -1.267 -1.130 -1.305 -1.277 -1.253
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.197 -1.007 -1.416 -1.474 -1.539 -837
Totaal Lasten -2.351 -2.454 -2.727 -2.960 -2.997 -2.270
Baten
Onderwijshuisvesting 23 8 8 8 8 8
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 244 32 592 667 732 32
Totaal Baten 267 40 600 675 740 40