Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

6. Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.330 -2.630 -2.561 -2.577 -2.561 -2.616
Wijkteams -1.462 -1.376 -1.717 -1.677 -1.632 -1.547
Inkomensregelingen -10.050 -9.639 -9.817 -9.867 -9.865 -9.857
Begeleide participatie -2.525 -2.350 -2.205 -2.192 -2.181 -2.214
Arbeidsparticipatie -1.349 -1.439 -1.711 -1.686 -1.710 -1.710
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -460 -992 -553 -553 -553 -553
Maatwerkdienstverlening 18+ -5.382 -5.291 -6.538 -6.532 -6.526 -6.526
Maatwerkdienstverlening 18- -5.136 -4.897 -5.687 -5.370 -5.067 -5.067
Ge?scaleerde zorg 18+ -267 -226 -237 -237 -237 -237
Ge?scaleerde zorg 18- -947 -1.127 -1.115 -1.115 -1.115 -1.115
Totaal Lasten -29.908 -29.966 -32.142 -31.808 -31.447 -31.442
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 522 435 443 443 443 443
Inkomensregelingen 7.798 7.193 7.378 7.378 7.378 7.378
Begeleide participatie 41 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie -9 40 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 887 471 800 390 390 390
Totaal Baten 9.238 8.179 8.661 8.251 8.251 8.251