Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Volksgezondheid -1.237 -1.307 -1.493 -1.488 -1.483 -1.482
Riolering -1.413 -1.634 -1.864 -1.979 -2.103 -2.222
Afval -3.247 -3.205 -3.707 -3.760 -3.789 -3.809
Milieubeheer -781 -791 -1.079 -985 -991 -998
Begraafplaatsen en crematoria -301 -274 -344 -334 -331 -315
Totaal Lasten -6.979 -7.211 -8.487 -8.545 -8.696 -8.825
Baten
Volksgezondheid 337 330 319 308 297 285
Riolering 2.084 2.297 2.599 2.663 2.738 2.807
Afval 3.767 4.156 4.563 4.629 4.658 4.678
Milieubeheer 161 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 408 411 408 408 408 408
Totaal Baten 6.756 7.194 7.889 8.008 8.100 8.178