Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

5,11%

€ 4.931

x € 1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,76%

€ 735

x € 1.000
0,76% Complete

Saldo

472,78%

€ -4.196

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,11%

€ 4.931

x € 1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,76%

€ 735

x € 1.000
0,76% Complete

Saldo

472,78%

€ -4.196

x € 1.000
Inhoud

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Drechtsteden gemeenten
  • Fietsersbond
  • Provincie
  • Andere overheidsinstanties
  • Marktpartijen rond elektrische auto's en infrastructuur deelauto's

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Verkeer en vervoer -3.076 -3.097 -3.740 -3.857 -3.989 -4.339
Parkeren -861 -883 -930 -950 -970 -982
Economische havens en waterwegen -135 -114 -114 -114 -114 -109
Openbaar vervoer -155 -154 -147 -147 -147 -147
Totaal Lasten -4.227 -4.248 -4.931 -5.067 -5.219 -5.577
Baten
Verkeer en vervoer 68 76 14 14 14 14
Parkeren 607 579 579 579 579 579
Economische havens en waterwegen 134 143 143 143 143 143
Totaal Baten 809 798 735 735 735 735