Uitgaven

5,11%
€ 4.931
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,76%
€ 735
x €1.000
0,76% Complete

Saldo

472,78%
€ -4.196
x €1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,11%
€ 4.931
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,76%
€ 735
x €1.000
0,76% Complete

Saldo

472,78%
€ -4.196
x €1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Terug naar navigatie - Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Terug naar navigatie - Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Terug naar navigatie - Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Terug naar navigatie - Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Verkeer en vervoer -3.076 -3.097 -3.740 -3.857 -3.989 -4.339
Parkeren -861 -883 -930 -950 -970 -982
Economische havens en waterwegen -135 -114 -114 -114 -114 -109
Openbaar vervoer -155 -154 -147 -147 -147 -147
Totaal Lasten -4.227 -4.248 -4.931 -5.067 -5.219 -5.577
Baten
Verkeer en vervoer 68 76 14 14 14 14
Parkeren 607 579 579 579 579 579
Economische havens en waterwegen 134 143 143 143 143 143
Totaal Baten 809 798 735 735 735 735