Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

1. Veiligheid

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -2.168 -2.302 -2.360 -2.490
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -609 -609 -609 -609
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.777 -2.910 -2.969 -3.099
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 164 134 0 0
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 0 0 0
Totaal Baten 178 134 164 134 0 0