Uitgaven

2,88%
€ 2.777
x €1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 164
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%
€ -2.613
x €1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,88%
€ 2.777
x €1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 164
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%
€ -2.613
x €1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Terug naar navigatie - Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Terug naar navigatie - Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -2.168 -2.302 -2.360 -2.490
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -609 -609 -609 -609
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.777 -2.910 -2.969 -3.099
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 164 134 0 0
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 0 0 0
Totaal Baten 178 134 164 134 0 0