Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitgaven

2,88%

€ 2.777

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 164

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%

€ -2.613

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,88%

€ 2.777

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 164

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%

€ -2.613

x € 1.000
Inhoud

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Samenwerkingspartners

  • Politie
  • Riec
  • Veiligheidshuizen
  • STERK Papendrecht
  • Woonkracht10
  • Buro Halt
  • Omgevingsdienst OZHZ
  • NVWA
  • Vreemdelingendienst
  • Belastingdienst

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -2.168 -2.302 -2.360 -2.490
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -609 -609 -609 -609
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.777 -2.910 -2.969 -3.099
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 164 134 0 0
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 0 0 0
Totaal Baten 178 134 164 134 0 0