Uitgaven

2,88%

€ 2.777

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 164

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%

€ -2.613

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,88%

€ 2.777

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 164

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

294,39%

€ -2.613

x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
 • Brandweer
 • Politie
 • OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Politie
 • Riec
 • Veiligheidshuizen
 • STERK Papendrecht
 • Woonkracht10
 • Buro Halt
 • Omgevingsdienst OZHZ
 • NVWA
 • Vreemdelingendienst
 • Belastingdienst

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.547 -1.935 -2.168 -2.302 -2.360 -2.490
Openbare orde en veiligheid -521 -549 -609 -609 -609 -609
Totaal Lasten -2.068 -2.484 -2.777 -2.910 -2.969 -3.099
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 167 134 164 134 0 0
Openbare orde en veiligheid 11 0 0 0 0 0
Totaal Baten 178 134 164 134 0 0