Meer
Publicatiedatum: 05-11-2019

Inhoud

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Ten aanzien van het absoluut verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten streven wij naar waarden (in absolute aantallen) onder het landelijk gemiddelde