Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Bestuur -4.339 -3.059 -2.298 -2.240 -2.240 -2.240
Mutaties reserves -5.836 -1.602 -1.921 -1.825 -1.926 -1.929
Resultaat van de rekening van baten en lasten -9.871 -768 -966 -949 -360 -409
Burgerzaken -1.433 -1.207 -1.013 -910 -826 -889
Overhead -175 -9.636 -9.708 -9.632 -9.246 -9.331
Treasury -157 3.801 656 667 120 96
OZB woningen -232 -224 -196 -176 -176 -176
Parkeerbelasting 0 0 -15 -15 -15 -15
Belastingen overig 0 0 -9 -9 -9 -9
Overige baten en lasten -5.395 -340 -1.463 -1.364 -1.132 -1.039
Totaal Lasten -27.439 -13.034 -16.933 -16.453 -15.810 -15.942
Baten
Bestuur 3.985 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 5.929 2.745 1.349 891 522 510
Burgerzaken 590 576 543 280 246 246
Overhead 0 310 230 230 230 230
Treasury 3.909 965 919 904 892 874
OZB woningen 3.583 3.628 3.701 3.701 3.701 3.701
OZB niet-woningen 1.952 1.999 2.031 2.031 2.031 2.031
Parkeerbelasting 48 78 78 78 78 78
Belastingen overig 1.175 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 40.791 39.767 42.391 42.676 42.886 42.992
Overige baten en lasten 211 18 34 34 34 34
Totaal Baten 62.175 51.255 52.275 51.824 51.619 51.695