Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

1. Veiligheid

Inhoud

1. Veiligheid

 

 

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarnaast groeit de rol van inwoners en ondernemers ten aanzien van veiligheid en het beperken van overlast. Betrokkenheid bij de eigen leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag. De Veiligheidsmonitor peilt de veiligheidsbeleving van inwoners en geeft mede richting aan het veiligheids- en handhavingsprogramma.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten -2.063 -2.272 -2.287 -2.416 -2.518 -2.759
Baten 2 139 139 139 139 139