Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

 Volksgezondheid

Wij streven ernaar dat álle inwoners in de gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid moet zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar moet zijn. Ons beleid is erop gericht hier een bijdrage aan te leveren.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Volksgezondheid -570 -1.129 -1.229 -1.225 -1.221 -1.216
Riolering -8.681 -1.348 -1.519 -1.646 -1.759 -1.874
Afval -2.759 -3.071 -2.925 -2.905 -2.905 -2.905
Milieubeheer -808 -709 -785 -785 -785 -785
Begraafplaatsen en crematoria -481 -383 -336 -332 -331 -321
Totaal Lasten -13.299 -6.640 -6.794 -6.893 -7.001 -7.102
Baten
Volksgezondheid 11 10 339 329 317 310
Riolering 9.251 2.034 2.272 2.399 2.510 2.625
Afval 3.259 3.790 3.841 3.871 3.906 3.931
Milieubeheer 4 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 395 426 428 411 408 408
Totaal Baten 12.919 6.260 6.880 7.010 7.141 7.274