3. Economie

3. Economie

Terug naar navigatie - 3. Economie

Papendrecht heeft een belangrijke rol in de economie en werkgelegenheid in de regio van de Drechtsteden. Werkgelegenheid ontstaat bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Zo willen we het bedrijfsleven versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke gemeente met een krachtig profiel en goed vestigingsklimaat. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven.

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud en groei MKB.

Terug naar navigatie - Behoud en groei MKB.

De gemeente richt zich op gezonde, toekomstgerichte detailhandel, op ruimte voor starters en ondernemen in wijken en een goede relatie met het bedrijfsleven.

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Economische ontwikkeling -902 -961 -1.000 -994 -989 -984
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.363 -509 -86 -443 -217 -278
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -28 -29 -25 -25 -25 -25
Economische promotie -93 -50 -71 -71 -71 -71
Totaal Lasten 2.340 -1.549 -1.182 -1.533 -1.302 -1.358
Baten
Economische ontwikkeling 453 426 765 837 834 815
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.532 318 396 396 396 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 48 53 53 53 53 53
Economische promotie 26 26 26 26 26 26
Totaal Baten -3.005 823 1.240 1.312 1.309 895