Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De gemeente wil een veilige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, dit wordt gedaan door verbeteringen aan te brengen aan de structuur en het functioneren daarvan. Het gaat hierbij om aanpassingen en toevoegingen die een duurzame meerwaarde bieden voor Papendrecht. Ook het centrum als hart van Papendrecht moet aantrekkelijk blijven. Hiervoor wordt het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderd. Wat ook bijdraagt is het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt helder wat burgers en ondernemers kunnen en mogen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Ruimtelijke ordening -407 -342 -403 -403 -353 -353
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -17.096 -12.872 -9.870 -12.472 -6.063 -5.382
Wonen en bouwen -3.017 -2.884 -2.636 -2.600 -2.600 -2.576
Totaal Lasten -20.519 -16.098 -12.909 -15.475 -9.016 -8.311
Baten
Ruimtelijke ordening 0 50 50 50 50 50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 18.240 12.911 9.428 12.323 5.622 5.337
Wonen en bouwen 2.852 2.743 2.117 1.943 1.843 1.803
Totaal Baten 21.093 15.705 11.595 14.316 7.515 7.190