Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -3.557 -2.502 -2.288 -2.354 -2.241 -2.321
Wijkteams -1.800 -1.384 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374
Inkomensregelingen -9.757 -9.922 -9.474 -9.295 -9.117 -8.904
Begeleide participatie -2.551 -2.384 -2.544 -2.433 -2.338 -2.263
Arbeidsparticipatie -750 -1.058 -1.466 -1.417 -1.437 -1.493
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -359 -396 -370 -370 -370 -370
Maatwerkdienstverlening 18+ -3.895 -4.544 -5.406 -5.380 -5.398 -5.392
Maatwerkdienstverlening 18- -3.769 -4.446 -4.835 -4.730 -4.670 -4.609
Ge?scaleerde zorg 18+ -57 -210 -225 -225 -74 -74
Ge?scaleerde zorg 18- -1.105 -637 -817 -817 -817 -817
Totaal Lasten -27.599 -27.482 -28.799 -28.394 -27.836 -27.617
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 1.360 532 532 517 517 517
Inkomensregelingen 6.645 6.532 6.987 6.987 6.987 6.987
Begeleide participatie 113 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie 100 40 40 40 40 40
Ge?scaleerde zorg 18+ 1.296 151 426 471 0 0
Totaal Baten 9.514 7.295 8.025 8.055 7.584 7.584