Terug

Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund.

Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig  en passend worden initiatieven ondersteund.

  • Op diverse wijzen wordt door het actieve verenigingsleven en kerkelijke gemeenschappen laagdrempelige ondersteuning geboden zonder directe bemoeienis van de gemeente,
  • Sterk Papendrecht biedt aanvullend laagdrempelige, algemene voorzieningen aan, zoals cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en sociaal raadsliedenwerk.
  • Sterk Papendrecht heeft de kennis en expertise op het gebied van Sociale Netwerkversterking (Eigen Kracht) en ondersteunt hierin andere maatschappelijke organisaties.
  • Aandachtspunt bij de versterking van het voorzieningenaanbod in 2018 is het inspelen op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis (langer zelfstandig wonen van mensen met een beschermd wonen indicatie of die hiervoor in aanmerking zouden komen) en de sluitende aanpak van mensen met verward gedrag.


Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud