Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Actualiseren en uitvoeren  meerjarenonderhoudsplannen.

Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen.

  1. Uitvoering geven aan de jaarschijf 2018 van het meerjarenonderhoudsplan.
  2. Begin 2018 is een onderzoek gereed naar de toekomstige behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties, dit mede in relatie tot de toekomst van de scholen voor voortgezet onderwijs. In 2018 zullen mogelijke consequenties van dit onderzoek ter besluitvorming worden voorgelegd.