Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs

Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs

 1.  Subsidieafspraken met Excelsior herzien i.v.m. organisatie HaFaBra-lessen.
 2. Afspraken maken met Stichting Culturele Raad Papendrecht.
 3. Bij de subsidieafspraken met Stichting Cultuur Educatie Zuid Holland Zuid
  • meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten (scholen), hierbij uitgaande van de vraag van de scholen
  • aandacht voor crossovers (verbinding zoeken met andere beleidsterreinen)
  • aandacht voor andere doelgroepen
  • afbouw gesubsidieerde individuele muzieklessen met oog voor positie Excelsior


Toelichting

--
Kwaliteit

Op dit moment wordt het Kunstmenu aangeboden zoals dit de laatste jaren is aangeboden: doorgaande leerlijn waarin alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Op basis van de vraag vanuit de scholen zullen in de toekomst aanpassingen in het Kunstmenu worden gerealiseerd, zodat ook hier sprake is van een 'vraaggericht aanbod'.