Terug

Het voorbereiden van de omgevingsvisie.

Het voorbereiden van de omgevingsvisie.

Opstellen van een implementatienota en zowel extern als intern inventariseren welke wensen er leven op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ingezet wordt op innovatief en actief burgerparticipatietraject. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan regionaal overkoepelende thema's zoals de maritieme topregio.Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud