Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.