Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’

Uitvoeren van de 10 programmapunten uit het uitvoeringsprogramma, met speciale aandacht voor de programmapunten sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel en ruimte voor starters en ondernemen in de wijk.