Meer
Publicatiedatum: 04-10-2017

Inhoud

Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden

Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden

Monitoren en bijsturen van de gevolgen van (Rijks)beleid die leiden tot het langer zelfstandig wonen van inwoners aan de hand van de PALT-afspraken en het eventueel opstarten van pilotprojecten met samenwerkingspartners.