Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale samenwerkingsagenda voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast vindt afstemming plaats tussen lokale onderwijs- en zorgpartners in de stuurgroep CJG en de leertafel passend verbinden.