Uitgaven

2,84%

€ 2.596,30

x € 1.000
2,84% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 134,00

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

425,95%

€ -2.462,30

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,84%

€ 2.596,30

x € 1.000
2,84% Complete

Inkomsten

0,15%

€ 134,00

x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

425,95%

€ -2.462,30

x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
 • Brandweer
 • Politie
 • OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Politie
 • Riec
 • Veiligheidshuizen
 • STERK Papendrecht
 • Woonkracht10
 • Buro Halt
 • Omgevingsdienst OZHZ
 • NVWA
 • Vreemdelingendienst
 • Belastingdienst

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.856,26 -2.168,34 -2.362,30 -2.419,17 -2.549,05 -2.539,42
Openbare orde en veiligheid -590,08 -608,55 -234,00 -195,00 -192,00 -195,00
Totaal Lasten -2.446,34 -2.776,89 -2.596,30 -2.614,17 -2.741,05 -2.734,42
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 208,07 164,30 134,00 0,00 0,00 0,00
Openbare orde en veiligheid 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Baten 213,65 164,30 134,00 0,00 0,00 0,00