Uitgaven

2,84%
€ 2.596,30
x € 1.000
2,84% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 134,00
x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

425,95%
€ -2.462,30
x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,84%
€ 2.596,30
x € 1.000
2,84% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 134,00
x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

425,95%
€ -2.462,30
x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Terug naar navigatie - Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.856,26 -2.168,34 -2.362,30 -2.419,17 -2.549,05 -2.539,42
Openbare orde en veiligheid -590,08 -608,55 -234,00 -195,00 -192,00 -195,00
Totaal Lasten -2.446,34 -2.776,89 -2.596,30 -2.614,17 -2.741,05 -2.734,42
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 208,07 164,30 134,00 0,00 0,00 0,00
Openbare orde en veiligheid 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Baten 213,65 164,30 134,00 0,00 0,00 0,00