Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

8,36%

€ 7.649,59

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 966,20

x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%

€ -6.683,39

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,36%

€ 7.649,59

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 966,20

x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%

€ -6.683,39

x € 1.000
Inhoud

5.4 Musea

Doelstellingen

Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud
 • Volksuniversiteit
 • Historische Vereniging West-Alblasserwaard

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Waterschap 
 • Provincie
 • Andere gemeenten

5.6 Media

Doelstellingen

Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

Versterken recreatieve functie

Samenwerkingspartners

 • Inwoners en ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Landschapstafel AV
 • Rijk
 • Woningcorporaties
 • Natuur Wetenschappelijk Centrum
 • Waterschap

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Sportbeleid en activering -224,29 -283,26 -315,90 -315,90 -248,90 -248,90
Sportaccommodaties -2.497,57 -2.342,05 -2.355,71 -2.476,02 -2.481,38 -2.481,64
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.210,81 -1.364,73 -1.409,80 -1.416,73 -1.433,41 -1.437,66
Musea -24,36 -23,87 -24,40 -24,38 -24,36 -24,34
Media -607,94 -594,86 -658,98 -614,34 -614,70 -615,09
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.253,77 -2.974,01 -2.884,80 -2.886,31 -2.893,75 -2.898,04
Totaal Lasten -7.818,74 -7.582,77 -7.649,59 -7.733,68 -7.696,50 -7.705,67
Baten
Sportbeleid en activering 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sportaccommodaties 804,29 718,00 747,00 765,00 765,00 765,00
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 108,16 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 124,30 123,80 124,20 124,20 124,20 124,20
Totaal Baten 1.038,25 931,80 966,20 984,20 984,20 984,20