Uitgaven

8,36%
€ 7.649,59
x €1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%
€ 966,20
x €1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%
€ -6.683,39
x €1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,36%
€ 7.649,59
x €1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%
€ 966,20
x €1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%
€ -6.683,39
x €1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Terug naar navigatie - Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Terug naar navigatie - Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Terug naar navigatie - Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Terug naar navigatie - Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht

Terug naar navigatie - Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Versterken ecologische functie

Terug naar navigatie - Versterken ecologische functie

Zo gaan we dat doen

Voldoende speelgelegenheden aanbieden

Terug naar navigatie - Voldoende speelgelegenheden aanbieden

Zo gaan we dat doen

Versterken kwaliteit watergangen

Terug naar navigatie - Versterken kwaliteit watergangen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
 • Inwoners en ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Landschapstafel AV
 • Rijk
 • Woningcorporaties
 • Natuur Wetenschappelijk Centrum
 • Waterschap

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Sportbeleid en activering -224,29 -283,26 -315,90 -315,90 -248,90 -248,90
Sportaccommodaties -2.497,57 -2.342,05 -2.355,71 -2.476,02 -2.481,38 -2.481,64
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.210,81 -1.364,73 -1.409,80 -1.416,73 -1.433,41 -1.437,66
Musea -24,36 -23,87 -24,40 -24,38 -24,36 -24,34
Media -607,94 -594,86 -658,98 -614,34 -614,70 -615,09
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.253,77 -2.974,01 -2.884,80 -2.886,31 -2.893,75 -2.898,04
Totaal Lasten -7.818,74 -7.582,77 -7.649,59 -7.733,68 -7.696,50 -7.705,67
Baten
Sportbeleid en activering 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sportaccommodaties 804,29 718,00 747,00 765,00 765,00 765,00
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 108,16 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 124,30 123,80 124,20 124,20 124,20 124,20
Totaal Baten 1.038,25 931,80 966,20 984,20 984,20 984,20