Indicatoren en streefwaarden

Indicatoren en streefwaarden gemeente Papendrecht

Terug naar navigatie - Indicatoren en streefwaarden gemeente Papendrecht

In de onderstaande tabellen wordt bij de doelstelling een ontwikkelrichting aangegeven. Het is een indicatie welke richting de meting op zou moeten gaan:

 

Het streven is om een daling te realiseren ten opzichte van de laatste meting.
Het streven is de uitkomst minimaal stabiel te houden ten opzichte van de laatste meting.
Het streven is om een stijging te realiseren ten opzichte van de laatste meting.

 

Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening

 

Inwoners voelen zich minder veilig

 

Onderwijsachterstand lager dan landelijk gemiddelde

 

Inwoners Papendrecht en wonen

 

Papendrecht en energie