Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

6,11%

€ 5.589,31

x € 1.000
6,11% Complete

Inkomsten

0,79%

€ 728,00

x € 1.000
0,79% Complete

Saldo

840,96%

€ -4.861,31

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,11%

€ 5.589,31

x € 1.000
6,11% Complete

Inkomsten

0,79%

€ 728,00

x € 1.000
0,79% Complete

Saldo

840,96%

€ -4.861,31

x € 1.000
Inhoud

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Drechtsteden gemeenten
  • Fietsersbond
  • Provincie
  • Andere overheidsinstanties
  • Marktpartijen rond elektrische auto's en infrastructuur deelauto's

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

2.3 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Dordrecht
  • Havenbedrijf Rotterdam

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Verkeer en vervoer -3.457,93 -3.740,00 -4.374,80 -4.553,68 -4.689,36 -4.835,38
Parkeren -918,06 -930,08 -946,02 -965,20 -976,91 -970,29
Economische havens en waterwegen -223,11 -113,78 -106,49 -106,45 -101,90 -101,90
Openbaar vervoer -168,65 -146,83 -162,00 -162,00 -162,00 -162,00
Totaal Lasten -4.767,74 -4.930,69 -5.589,31 -5.787,33 -5.930,18 -6.069,58
Baten
Verkeer en vervoer 34,47 13,50 4,00 4,00 4,00 4,00
Parkeren 573,00 578,50 581,00 580,00 580,00 580,00
Economische havens en waterwegen 140,37 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
Totaal Baten 747,85 735,00 728,00 727,00 727,00 727,00