Uitgaven

6,11%

€ 5.589,31

x € 1.000
6,11% Complete

Inkomsten

0,79%

€ 728,00

x € 1.000
0,79% Complete

Saldo

840,96%

€ -4.861,31

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,11%

€ 5.589,31

x € 1.000
6,11% Complete

Inkomsten

0,79%

€ 728,00

x € 1.000
0,79% Complete

Saldo

840,96%

€ -4.861,31

x € 1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

Electrische mobiliteit bevorderen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Drechtsteden gemeenten
 • Fietsersbond
 • Provincie
 • Andere overheidsinstanties
 • Marktpartijen rond elektrische auto's en infrastructuur deelauto's

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Dordrecht en Watersportvereniging Papendrecht

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Dordrecht
 • Havenbedrijf Rotterdam

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Regio gemeenten
 • Provincie
 • Openbaar vervoer aanbieders

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Verkeer en vervoer -3.457,93 -3.740,00 -4.374,80 -4.553,68 -4.689,36 -4.835,38
Parkeren -918,06 -930,08 -946,02 -965,20 -976,91 -970,29
Economische havens en waterwegen -223,11 -113,78 -106,49 -106,45 -101,90 -101,90
Openbaar vervoer -168,65 -146,83 -162,00 -162,00 -162,00 -162,00
Totaal Lasten -4.767,74 -4.930,69 -5.589,31 -5.787,33 -5.930,18 -6.069,58
Baten
Verkeer en vervoer 34,47 13,50 4,00 4,00 4,00 4,00
Parkeren 573,00 578,50 581,00 580,00 580,00 580,00
Economische havens en waterwegen 140,37 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
Totaal Baten 747,85 735,00 728,00 727,00 727,00 727,00