Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

15,67%

€ 14.343,03

x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

14,14%

€ 13.018,88

x € 1.000
14,14% Complete

Saldo

229,07%

€ -1.324,15

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

15,67%

€ 14.343,03

x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

14,14%

€ 13.018,88

x € 1.000
14,14% Complete

Saldo

229,07%

€ -1.324,15

x € 1.000
Inhoud

8.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Waterschap
 • Andere gemeenten
 • VRZHZ
 • OZHZ
 • DG&J

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Samenwerkingspartners

 • Projectontwikkelaars
 • Provincie

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • Provincie
 • Regiogemeenten
 • Woningcorporatie
 • Combiraad
 • Ontwikkelende partijen
 • Partners Energieakkoord Drechtsteden
 • Het Rijk

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Ruimtelijke ordening -391,13 -338,18 -311,85 -311,85 -311,85 -311,85
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.519,82 -16.580,78 -10.970,19 -1.795,49 -1.000,37 -311,81
Wonen en bouwen -2.840,39 -3.115,26 -3.060,99 -3.030,43 -2.859,88 -2.859,32
Totaal Lasten -10.751,34 -20.034,21 -14.343,03 -5.137,77 -4.172,10 -3.482,98
Baten
Ruimtelijke ordening 0,94 50,40 50,50 50,50 50,50 50,50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.994,60 16.346,20 10.757,38 1.526,68 688,56 0,00
Wonen en bouwen 3.005,66 2.311,56 2.211,00 1.868,00 1.718,00 1.718,00
Totaal Baten 11.001,20 18.708,16 13.018,88 3.445,18 2.457,06 1.768,50