Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

1,65%

€ 1.510,86

x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%

€ 1.335,12

x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%

€ -175,74

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,65%

€ 1.510,86

x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%

€ 1.335,12

x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%

€ -175,74

x € 1.000
Inhoud

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Inwoners, bedrijven en instellingen
  • Provincie
  • Regiogemeenten en andere gemeenten
  • Economische instrumentarium Drechtsteden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Samenwerkingspartners

  • Ondernemers, bedrijven en instellingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Economische ontwikkeling -1.250,56 -1.178,50 -1.193,11 -1.188,01 -1.183,00 -1.178,09
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -426,03 -1.187,48 -26,25 -26,25 -26,25 -26,25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -303,18 -361,09 -291,50 -291,50 -291,50 -291,50
Economische promotie -79,19 -140,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -2.058,97 -2.867,67 -1.510,86 -1.505,76 -1.500,75 -1.495,84
Baten
Economische ontwikkeling 1.014,64 988,89 976,12 961,56 942,97 923,56
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 342,55 1.155,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 332,34 393,00 323,00 323,00 323,00 323,00
Economische promotie 40,93 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Totaal Baten 1.730,46 2.573,57 1.335,12 1.320,56 1.301,97 1.282,56