Uitgaven

1,65%
€ 1.510,86
x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%
€ 1.335,12
x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%
€ -175,74
x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,65%
€ 1.510,86
x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%
€ 1.335,12
x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%
€ -175,74
x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Terug naar navigatie - Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Terug naar navigatie - Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Terug naar navigatie - Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Economische ontwikkeling -1.250,56 -1.178,50 -1.193,11 -1.188,01 -1.183,00 -1.178,09
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -426,03 -1.187,48 -26,25 -26,25 -26,25 -26,25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -303,18 -361,09 -291,50 -291,50 -291,50 -291,50
Economische promotie -79,19 -140,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -2.058,97 -2.867,67 -1.510,86 -1.505,76 -1.500,75 -1.495,84
Baten
Economische ontwikkeling 1.014,64 988,89 976,12 961,56 942,97 923,56
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 342,55 1.155,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 332,34 393,00 323,00 323,00 323,00 323,00
Economische promotie 40,93 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Totaal Baten 1.730,46 2.573,57 1.335,12 1.320,56 1.301,97 1.282,56