Uitgaven

1,65%

€ 1.510,86

x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%

€ 1.335,12

x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%

€ -175,74

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,65%

€ 1.510,86

x € 1.000
1,65% Complete

Inkomsten

1,45%

€ 1.335,12

x € 1.000
1,45% Complete

Saldo

30,4%

€ -175,74

x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

  • Inwoners, bedrijven en instellingen
  • Provincie
  • Regiogemeenten en andere gemeenten
  • Economische instrumentarium Drechtsteden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Samenwerkingspartners

  • Ondernemers, bedrijven en instellingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen

Zo gaan we dat doen

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Economische ontwikkeling -1.250,56 -1.178,50 -1.193,11 -1.188,01 -1.183,00 -1.178,09
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -426,03 -1.187,48 -26,25 -26,25 -26,25 -26,25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -303,18 -361,09 -291,50 -291,50 -291,50 -291,50
Economische promotie -79,19 -140,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Lasten -2.058,97 -2.867,67 -1.510,86 -1.505,76 -1.500,75 -1.495,84
Baten
Economische ontwikkeling 1.014,64 988,89 976,12 961,56 942,97 923,56
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 342,55 1.155,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 332,34 393,00 323,00 323,00 323,00 323,00
Economische promotie 40,93 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Totaal Baten 1.730,46 2.573,57 1.335,12 1.320,56 1.301,97 1.282,56