Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

9,11%

€ 8.334,54

x € 1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%

€ 8.277,08

x € 1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%

€ -57,46

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,11%

€ 8.334,54

x € 1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%

€ 8.277,08

x € 1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%

€ -57,46

x € 1.000
Inhoud

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • DG&J
 • Careyn JGZ
 • Sterk Papendrecht
 • Onderwijs
 • Zorgaanbieders
 • Maatschappelijke instellingen

7.2 Riolering

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners
 • Bedrijven
 • Instellingen
 • Waterschap Rivierenland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Werkregio A5H
 • Drechtsteden
 • Via operatie Steenbreek

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Ministerie van IenW & EZK
 • Provincie Zuid-Holland
 • Drechtstedelijke gemeenten
 • Milieudienst Rijnmond (DCMR)
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
 • Inwoners, bedrijven en instellingen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Volksgezondheid -1.378,08 -1.493,05 -1.507,36 -1.502,22 -1.493,09 -1.489,95
Riolering -1.461,79 -1.863,90 -1.892,76 -2.016,51 -2.131,33 -2.231,55
Afval -3.580,10 -3.706,60 -3.592,25 -3.628,25 -3.655,25 -3.655,25
Milieubeheer -896,08 -1.078,73 -1.073,85 -1.022,85 -1.022,85 -1.022,85
Begraafplaatsen en crematoria -246,92 -344,41 -268,32 -264,34 -249,01 -246,38
Totaal Lasten -7.562,97 -8.486,69 -8.334,54 -8.434,18 -8.551,53 -8.645,98
Baten
Volksgezondheid 326,22 319,05 308,08 296,87 285,66 274,44
Riolering 2.236,31 2.598,80 2.780,00 2.834,00 2.900,00 2.953,00
Afval 4.264,13 4.563,23 4.781,00 4.823,00 4.851,00 4.851,00
Milieubeheer 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Begraafplaatsen en crematoria 362,09 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00
Totaal Baten 7.216,16 7.889,08 8.277,08 8.361,87 8.444,66 8.486,44