Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

36,29%

€ 33.210,12

x € 1.000
36,29% Complete

Inkomsten

9,28%

€ 8.548,00

x € 1.000
9,28% Complete

Saldo

4266,3%

€ -24.662,12

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

36,29%

€ 33.210,12

x € 1.000
36,29% Complete

Inkomsten

9,28%

€ 8.548,00

x € 1.000
9,28% Complete

Saldo

4266,3%

€ -24.662,12

x € 1.000
Inhoud

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • Odensehuis

6.2 Wijkteams

Doelstellingen

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving

Hierbij streven wij ernaar om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.4 Begeleide participatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstellingen

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht
 • Andere maatschappelijke organisaties

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Doelstellingen

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstellingen

Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben

Samenwerkingspartners

 • DG&J
 • SOJ
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.417,37 -2.560,99 -2.746,85 -2.654,72 -2.659,63 -2.588,57
Wijkteams -1.808,68 -1.717,21 -1.840,80 -1.795,80 -1.708,80 -1.708,80
Inkomensregelingen -9.621,98 -9.817,13 -10.073,00 -10.149,00 -10.219,00 -10.327,00
Begeleide participatie -2.343,82 -2.205,45 -2.117,01 -2.159,01 -2.189,01 -2.229,01
Arbeidsparticipatie -1.410,99 -1.711,15 -1.706,90 -1.764,90 -1.774,90 -1.774,90
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -522,77 -553,48 -527,20 -527,20 -527,20 -527,20
Maatwerkdienstverlening 18+ -6.214,72 -6.537,58 -7.176,10 -7.361,10 -7.548,10 -7.738,10
Maatwerkdienstverlening 18- -5.756,98 -5.686,79 -5.483,00 -5.253,00 -5.310,00 -5.310,00
Ge?scaleerde zorg 18+ -253,71 -237,30 -398,00 -298,00 -298,00 -298,00
Ge?scaleerde zorg 18- -1.140,54 -1.115,20 -1.141,25 -1.141,25 -1.136,25 -1.136,25
Totaal Lasten -31.491,56 -32.142,28 -33.210,12 -33.103,98 -33.370,90 -33.637,83
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 770,41 442,90 380,00 380,00 380,00 380,00
Inkomensregelingen 7.103,98 7.378,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00
Begeleide participatie 41,64 39,91 40,00 40,00 40,00 40,00
Arbeidsparticipatie 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ge?scaleerde zorg 18+ 966,24 800,00 500,00 390,00 390,00 390,00
Totaal Baten 8.884,21 8.660,81 8.548,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00