Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Uitgaven

3,19%

€ 2.918,75

x € 1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 691,00

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%

€ -2.227,75

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,19%

€ 2.918,75

x € 1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 691,00

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%

€ -2.227,75

x € 1.000
Inhoud

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Onderwijsinspectie
  • Scholen

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Samenwerkingspartners

  • Onderwijsinspectie
  • Scholen
  • Kinderopvang 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Openbaar basisonderwijs -187,00 -181,16 -190,70 -190,70 -190,70 -190,70
Onderwijshuisvesting -1.043,75 -1.129,96 -1.134,60 -1.106,97 -1.082,52 -1.095,76
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.109,98 -1.416,18 -1.593,45 -1.577,60 -891,74 -891,90
Totaal Lasten -2.340,73 -2.727,31 -2.918,75 -2.875,26 -2.164,96 -2.178,35
Baten
Onderwijshuisvesting 56,01 7,60 18,00 18,00 18,00 18,00
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 208,25 592,00 673,00 738,00 38,00 38,00
Totaal Baten 264,26 599,60 691,00 756,00 56,00 56,00