Uitgaven

3,19%

€ 2.918,75

x € 1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 691,00

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%

€ -2.227,75

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,19%

€ 2.918,75

x € 1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 691,00

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%

€ -2.227,75

x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinspectie
 • Scholen
 • Kinderopvang 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Onderwijsinstellingen
 • Kinderopvang
 • Samenwerkingsverband PO/VO
 • Bedrijfsleven
 • Sterk Papendrecht 
 • Taalpartners 
 • Kinderen, jongeren en opvoeders
 • Laaggeletterden 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Openbaar basisonderwijs -187,00 -181,16 -190,70 -190,70 -190,70 -190,70
Onderwijshuisvesting -1.043,75 -1.129,96 -1.134,60 -1.106,97 -1.082,52 -1.095,76
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.109,98 -1.416,18 -1.593,45 -1.577,60 -891,74 -891,90
Totaal Lasten -2.340,73 -2.727,31 -2.918,75 -2.875,26 -2.164,96 -2.178,35
Baten
Onderwijshuisvesting 56,01 7,60 18,00 18,00 18,00 18,00
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 208,25 592,00 673,00 738,00 38,00 38,00
Totaal Baten 264,26 599,60 691,00 756,00 56,00 56,00