Uitgaven

3,19%
€ 2.918,75
x €1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%
€ 691,00
x €1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%
€ -2.227,75
x €1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,19%
€ 2.918,75
x €1.000
3,19% Complete

Inkomsten

0,75%
€ 691,00
x €1.000
0,75% Complete

Saldo

385,38%
€ -2.227,75
x €1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
  • Onderwijsinstellingen
  • Kinderopvang
  • Samenwerkingsverband PO/VO
  • Bedrijfsleven
  • Sterk Papendrecht 
  • Taalpartners 
  • Kinderen, jongeren en opvoeders
  • Laaggeletterden 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Openbaar basisonderwijs -187,00 -181,16 -190,70 -190,70 -190,70 -190,70
Onderwijshuisvesting -1.043,75 -1.129,96 -1.134,60 -1.106,97 -1.082,52 -1.095,76
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.109,98 -1.416,18 -1.593,45 -1.577,60 -891,74 -891,90
Totaal Lasten -2.340,73 -2.727,31 -2.918,75 -2.875,26 -2.164,96 -2.178,35
Baten
Onderwijshuisvesting 56,01 7,60 18,00 18,00 18,00 18,00
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 208,25 592,00 673,00 738,00 38,00 38,00
Totaal Baten 264,26 599,60 691,00 756,00 56,00 56,00