Uitgaven

2,04%
€ -2.728
x €1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 237
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

95,2%
€ -2.491
x €1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,04%
€ -2.728
x €1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 237
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

95,2%
€ -2.491
x €1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Terug naar navigatie - Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Terug naar navigatie - Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Terug naar navigatie - Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.856 -2.168 -2.164 -2.135 29
Openbare orde en veiligheid -590 -609 -672 -593 78
Totaal Lasten -2.446 -2.777 -2.835 -2.728 108
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 208 164 224 228 4
Openbare orde en veiligheid 6 0 0 9 9
Totaal Baten 214 164 224 237 13