Uitgaven

2,04%

€ -2.728

x € 1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 237

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

95,2%

€ -2.491

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,04%

€ -2.728

x € 1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 237

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

95,2%

€ -2.491

x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Zo gaan we dat doen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Zo gaan we dat doen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.856 -2.168 -2.164 -2.135 29
Openbare orde en veiligheid -590 -609 -672 -593 78
Totaal Lasten -2.446 -2.777 -2.835 -2.728 108
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 208 164 224 228 4
Openbare orde en veiligheid 6 0 0 9 9
Totaal Baten 214 164 224 237 13