Uitgaven

3,69%
€ -4.944
x €1.000
3,69% Complete

Inkomsten

2,88%
€ 3.933
x €1.000
2,88% Complete

Saldo

38,66%
€ -1.011
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

3,69%
€ -4.944
x €1.000
3,69% Complete

Inkomsten

2,88%
€ 3.933
x €1.000
2,88% Complete

Saldo

38,66%
€ -1.011
x €1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Terug naar navigatie - Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Terug naar navigatie - Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Terug naar navigatie - Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Economische ontwikkeling -1.251 -1.178 -3.471 -3.599 -128
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -426 -1.187 -1.087 -1.041 46
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -303 -361 -291 -305 -13
Economische promotie -79 -141 -1 0 1
Totaal Lasten -2.059 -2.868 -4.850 -4.944 -94
Baten
Economische ontwikkeling 1.015 989 2.694 2.637 -57
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 343 1.156 940 940 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 332 393 323 328 5
Economische promotie 41 36 36 28 -8
Totaal Baten 1.730 2.574 3.993 3.933 -60