Uitgaven

3,69%

€ -4.944

x € 1.000
3,69% Complete

Inkomsten

2,88%

€ 3.933

x € 1.000
2,88% Complete

Saldo

38,66%

€ -1.011

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

3,69%

€ -4.944

x € 1.000
3,69% Complete

Inkomsten

2,88%

€ 3.933

x € 1.000
2,88% Complete

Saldo

38,66%

€ -1.011

x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Voeren van accountmanagement

Zo gaan we dat doen

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van de regionale economie

Zo gaan we dat doen

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Zo gaan we dat doen

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Economische ontwikkeling -1.251 -1.178 -3.471 -3.599 -128
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -426 -1.187 -1.087 -1.041 46
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -303 -361 -291 -305 -13
Economische promotie -79 -141 -1 0 1
Totaal Lasten -2.059 -2.868 -4.850 -4.944 -94
Baten
Economische ontwikkeling 1.015 989 2.694 2.637 -57
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 343 1.156 940 940 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 332 393 323 328 5
Economische promotie 41 36 36 28 -8
Totaal Baten 1.730 2.574 3.993 3.933 -60