Uitgaven

6,56%
€ -8.784
x €1.000
6,56% Complete

Inkomsten

5,72%
€ 7.818
x €1.000
5,72% Complete

Saldo

36,91%
€ -966
x €1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

6,56%
€ -8.784
x €1.000
6,56% Complete

Inkomsten

5,72%
€ 7.818
x €1.000
5,72% Complete

Saldo

36,91%
€ -966
x €1.000

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Terug naar navigatie - Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Zo gaan we dat doen

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater

Terug naar navigatie - Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater

Zo gaan we dat doen

Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Terug naar navigatie - Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Zo gaan we dat doen

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Terug naar navigatie - Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Zo gaan we dat doen

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat

Terug naar navigatie - Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat

Zo gaan we dat doen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Terug naar navigatie - Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Volksgezondheid -1.378 -1.493 -1.346 -1.338 8
Riolering -1.462 -1.864 -1.791 -1.801 -10
Afval -3.580 -3.707 -4.070 -4.303 -233
Milieubeheer -896 -1.079 -1.204 -984 220
Begraafplaatsen en crematoria -247 -344 -342 -358 -16
Totaal Lasten -7.563 -8.487 -8.752 -8.784 -31
Baten
Volksgezondheid 326 319 319 320 1
Riolering 2.236 2.599 2.558 2.475 -83
Afval 4.264 4.563 4.438 4.475 37
Milieubeheer 27 0 139 108 -30
Begraafplaatsen en crematoria 362 408 358 440 82
Totaal Baten 7.216 7.889 7.812 7.818 6