Uitgaven

1,78%

€ -2.389

x € 1.000
1,78% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 321

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

79,04%

€ -2.068

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

1,78%

€ -2.389

x € 1.000
1,78% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 321

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

79,04%

€ -2.068

x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Zo gaan we dat doen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Openbaar basisonderwijs -187 -181 -189 -188 1
Onderwijshuisvesting -1.044 -1.130 -1.063 -1.087 -24
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.110 -1.416 -1.168 -1.114 54
Totaal Lasten -2.341 -2.727 -2.420 -2.389 32
Baten
Onderwijshuisvesting 56 8 20 23 3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 208 592 299 298 -1
Totaal Baten 264 600 319 321 2