Uitgaven

1,78%
€ -2.389
x €1.000
1,78% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 321
x €1.000
0,23% Complete

Saldo

79,04%
€ -2.068
x €1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

1,78%
€ -2.389
x €1.000
1,78% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 321
x €1.000
0,23% Complete

Saldo

79,04%
€ -2.068
x €1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Openbaar basisonderwijs -187 -181 -189 -188 1
Onderwijshuisvesting -1.044 -1.130 -1.063 -1.087 -24
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.110 -1.416 -1.168 -1.114 54
Totaal Lasten -2.341 -2.727 -2.420 -2.389 32
Baten
Onderwijshuisvesting 56 8 20 23 3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 208 592 299 298 -1
Totaal Baten 264 600 319 321 2