Uitgaven

3,6%

€ -4.824

x € 1.000
3,6% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 772

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

154,87%

€ -4.052

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

3,6%

€ -4.824

x € 1.000
3,6% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 772

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

154,87%

€ -4.052

x € 1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

Electrische mobiliteit bevorderen

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren parkeersysteem

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Verkeer en vervoer -3.458 -3.740 -3.650 -3.702 -52
Parkeren -918 -930 -879 -840 39
Economische havens en waterwegen -223 -114 -105 -112 -8
Openbaar vervoer -169 -147 -156 -169 -13
Totaal Lasten -4.768 -4.931 -4.790 -4.824 -34
Baten
Verkeer en vervoer 34 14 79 108 29
Parkeren 573 579 579 520 -58
Economische havens en waterwegen 140 143 143 144 1
Totaal Baten 748 735 800 772 -28