Uitgaven

3,6%
€ -4.824
x €1.000
3,6% Complete

Inkomsten

0,56%
€ 772
x €1.000
0,56% Complete

Saldo

154,87%
€ -4.052
x €1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

3,6%
€ -4.824
x €1.000
3,6% Complete

Inkomsten

0,56%
€ 772
x €1.000
0,56% Complete

Saldo

154,87%
€ -4.052
x €1.000

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Zo gaan we dat doen

Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Terug naar navigatie - Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van het fietsgebruik

Terug naar navigatie - Stimuleren van het fietsgebruik

Zo gaan we dat doen

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gebruik parkeergarages

Terug naar navigatie - Bevorderen gebruik parkeergarages

Zo gaan we dat doen

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Terug naar navigatie - Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Verbeteren van het openbaar vervoer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Verkeer en vervoer -3.458 -3.740 -3.650 -3.702 -52
Parkeren -918 -930 -879 -840 39
Economische havens en waterwegen -223 -114 -105 -112 -8
Openbaar vervoer -169 -147 -156 -169 -13
Totaal Lasten -4.768 -4.931 -4.790 -4.824 -34
Baten
Verkeer en vervoer 34 14 79 108 29
Parkeren 573 579 579 520 -58
Economische havens en waterwegen 140 143 143 144 1
Totaal Baten 748 735 800 772 -28