BBV indicatoren

Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

 

Het percentage overhead van de totale lasten van de begroting wijkt significant af doordat de totale gerealiseerde lasten hoger zijn door de storting in de reserve van € 27,6 miljoen betreffende aandelen Eneco en betaling disagio van € 7 miljoen. Hierdoor nemen de totale lasten incidenteel toe met € 34,6 miljoen.