Thema 2 Verkeer en vervoer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente ligt middenin een drukke omgeving, met veel snelwegen, waterwegen en spoorwegen. Mobiliteit is voor Papendrecht belangrijk. Belangrijk voor onze inwoners en voor onze bedrijven. Doorstroming van verkeer is belangrijk voor ondernemers en inwoners binnen, van en naar Papendrecht.

Wij ondersteunen alle regionale onderzoeken en mogelijkheden om de mobiliteit in de regio en dus ook voor Papendrecht te verbeteren (regionaal bereikbaarheidsplan). Een voorbeeld daarvan is het initiatief voor een lightrail-verbinding. Ook steunen wij het initiatief voor een Drechtstedenring (regionaal plan), waarbij doorgaand vrachtverkeer wordt gescheiden van het lokale verkeer. Verduurzamen van vervoer is voor ons een belangrijk thema. We denken daarbij aan elektrische auto’s voor de gemeente en het stimuleren van het fietsverkeer.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren fietsverkeer

Terug naar navigatie - Stimuleren fietsverkeer

De kwaliteit van de fietspaden heeft onze bijzondere aandacht. We verbreden en asfalteren fietspaden waar dat past binnen het geplande onderhoud. Bij reconstructies hebben we speciale aandacht voor de veiligheid van de fietsers. Goede fietspaden bevorderen het fietsverkeer. De inzichten van de Fietsersbond helpen ons hierbij.

Maatregelen bij grootschalig onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Maatregelen bij grootschalig onderhoud wegen

In deze coalitieperiode gaan veel wegen een onderhoudsfase in. Wij beperken de overlast daarvan zoveel mogelijk. We zien ook kansen voor verbetering. Zo kan de geluidsoverlast van de brug over de N3 verder worden beperkt. Dat vraagt om een goede lobby. Ook voor een inhaalverbod van vrachtverkeer op de N3 en effectievere geluidsschermen op de A15 en de N3.

Tegengaan sluipverkeer

Terug naar navigatie - Tegengaan sluipverkeer

Wij onderzoeken maatregelen om het sluipverkeer, vooral van vrachtwagens, over de Burgemeester Keijzerweg tegen te gaan. Er is vaak teveel doorgaand verkeer, met files voor verkeerslichten en rotondes als gevolg. Onze voorkeur gaat uit naar een structurele oplossing, binnen de wettelijke mogelijkheden.

Beter openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Beter openbaar vervoer

Goede openbaar vervoer-verbindingen zijn belangrijk voor onze mobiliteit. Wij onderzoeken de mogelijkheden en kansen om dit in de regio te verbeteren. De nieuwe concessie met Qbuzz biedt kansen. De waterbus kan een goed alternatief zijn voor het wegverkeer en willen wij slimmer inzetten. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden voor een directe verbinding Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend.

Verbeteren verkeersveiligheid in het centrum, rondom scholen en in de wijken

Terug naar navigatie - Verbeteren verkeersveiligheid in het centrum, rondom scholen en in de wijken

We zien nog onveilige verkeerssituaties, vooral met fietsers en voetgangers, in het centrum, rondom scholen en in de wijken. We onderzoeken de mogelijkheden voor veiliger verkeer en verbeteren waar dat kan. In het centrum gaat het vooral om de situatie bij de P.C. Hooftlaan en de Veerweg, maar ook om het kruispunt Veerpromenade met Westeind. Rondom scholen onderzoeken we de mogelijkheden om het auto parkeren te verminderen of anders te regelen. Auto’s en fietsers kruisen elkaar daar te vaak. Wij onderzoeken of een ‘zoen en zoef’-zone voor auto’s uitkomst kan bieden. In de wijken maken we beter duidelijk waar 30 km-zones beginnen en eindigen.

Verbeteren parkeren in het centrum

Terug naar navigatie - Verbeteren parkeren in het centrum

Wij willen een betere parkeerverdeling en meer bezoekers voor het centrum. Dat betekent bijvoorbeeld dat werknemers in en rond het centrum meer parkeren in de parkeergarages. Bewoners van het centrum kunnen dan gemakkelijker op straat parkeren. We onderzoeken daartoe of abonnementen voor de parkeergarages in het centrum ook op maandbasis kunnen. Het parkeren in de garages wordt daardoor mogelijk aantrekkelijker voor medewerkers met tijdelijke contracten.