Thema 3 Economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Economie is zowel lokaal als regionaal van belang. Lokaal dragen wij ondernemers een warm hart toe. Ondernemers die duurzaam, maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen hebben een streepje voor. We denken mee in mogelijkheden.

Via de regionale economie ondersteunen wij innovaties binnen bedrijven. We werken mee aan regionale programma’s om de economie binnen onze regio te versterken. Goede initiatieven zoals de ontwikkeling van een maritieme campus of Dare 2 Cross steunen wij. De Economic Development Board Drechtsteden versterkt de strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Via door het rijk beschikbaar gestelde gelden voor innovatie en economie (de zogeheten Regio Envelop) krijgt de lokale en regionale economie impulsen. Evenals door een goede samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de regio Drechtsteden.

Meer lokaal vinden wij het met regelmaat organiseren van een beursvloer, waarin bedrijven en maatschappelijke instellingen elkaar ontmoeten, een goede aanvulling op bestaande initiatieven. Wij creëren randvoorwaarden voor duurzame economische groei. Het onderwijs zorgt voor goed geschoolde werknemers en het bedrijfsleven biedt voldoende werkgelegenheid. Afstemming tussen vraag en aanbod verbetert verder door contact tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Koopzondag

Terug naar navigatie - Koopzondag

We houden de huidige regeling koopzondagen zoals deze is. Dat betekent het behouden van de mogelijkheid voor ondernemers op de 1e en 3e zondag van de maand open te kunnen zijn.

Verbetering inkoopfunctie

Terug naar navigatie - Verbetering inkoopfunctie

Passend bij het inkoopbeleid vinden wij dat lokale (en regionale) ondernemers een kans moeten krijgen om mee te doen bij aanbestedingen. Met een duidelijke voorkeur voor maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemerschap. Wij onderzoeken een aanpassing van de huidige inkoopfunctie.

Beperking leegstand winkelcentra

Terug naar navigatie - Beperking leegstand winkelcentra

Vastgoedeigenaren en ondernemers slaan de handen ineen om onder andere via de Bedrijven Investeringszone (BIZ) de economische groei en de ruimtelijke kwaliteit van de winkelcentra te verbeteren. Wij zorgen voor een centraal gemeentelijk aanspreekpunt en denken met hen mee.

Denken vanuit mogelijkheden

Terug naar navigatie - Denken vanuit mogelijkheden

Wij dragen ondernemers een warm hart toe en stimuleren ondernemerschap. We houden ons aan wetten, regelingen en vastgestelde visies. We zoeken daarbinnen maximaal naar mogelijkheden. Ook willen wij kortere doorlooptijden van processen en procedures en vermindering van overbodige regels. We doen onze uiterste best voor leefbare centra en om lokale ondernemers te helpen.