Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Jaarrekening 2018

Legenda

  • 0. Bestuur en ondersteuning
  • 1. Veiligheid
  • 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
  • 3. Economie
  • 4. Onderwijs
  • 5. Sport, cultuur en recreatie
  • 6. Sociaal Domein
  • 7. Volksgezondheid en milieu
  • 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
93.669 Inkomsten (x1000)
94.034 Uitgaven (x1000)
-364 Saldo (x1000)