Uitgaven

2,5%
€ 2.351
x €1.000
2,5% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 267
x €1.000
0,29% Complete

Saldo

572,15%
€ -2.084
x €1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

2,5%
€ 2.351
x €1.000
2,5% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 267
x €1.000
0,29% Complete

Saldo

572,15%
€ -2.084
x €1.000

4. Onderwijs

Terug naar navigatie - 4. Onderwijs

Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio.

De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs bezig met een traject dat erop gericht is de huisvesting van beide scholen te vernieuwen en daarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs te vergroten.

Verder besteden we aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de aanpak van laaggeletterdheid, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en primair onderwijs.

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Terug naar navigatie - Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Openbaar basisonderwijs -182 -177 -180 -181 -1
Onderwijshuisvesting -1.818 -1.123 -1.054 -973 81
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.108 -1.081 -1.305 -1.197 108
Totaal Lasten -3.109 -2.380 -2.539 -2.351 188
Baten
Onderwijshuisvesting 25 7 33 23 -9
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 207 103 270 244 -26
Totaal Baten 233 110 303 267 -36