Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Bestuur -2.359 -2.298 -2.497 -2.428 69
Mutaties reserves -2.667 -1.921 -17.975 -8.431 9.544
Resultaat van de rekening van baten en lasten -5.427 -966 -1.757 0 1.757
Burgerzaken -1.347 -1.013 -1.032 -1.034 -2
Overhead -9.044 -9.708 -10.526 -9.831 695
Treasury 3.666 656 648 -32 -680
OZB woningen -25 -196 -66 -62 4
OZB niet-woningen -173 0 -174 -174 0
Parkeerbelasting 0 -15 0 -5 -5
Belastingen overig -15 -9 -13 -13 0
Overige baten en lasten -29 -1.463 -83 -611 -529
Totaal Lasten -17.421 -16.933 -33.474 -22.620 10.854
Baten
Bestuur 190 0 0 174 174
Mutaties reserves 1.690 1.349 18.137 7.727 -10.410
Burgerzaken 657 543 516 605 88
Overhead 378 230 290 375 85
Treasury 1.075 919 744 729 -15
OZB woningen 3.610 3.701 3.701 3.684 -16
OZB niet-woningen 1.853 2.031 1.956 1.924 -32
Parkeerbelasting 50 78 78 45 -32
Belastingen overig 1.146 1.000 977 950 -27
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 40.786 42.391 42.638 42.603 -35
Overige baten en lasten 1.369 34 18 18 0
Totaal Baten 52.804 52.275 69.054 58.834 -10.220