Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.298 -2.288 -2.345 -2.330 15
Wijkteams -1.462 -1.374 -1.458 -1.462 -4
Inkomensregelingen -9.576 -9.474 -9.977 -10.050 -73
Begeleide participatie -2.518 -2.544 -2.487 -2.525 -38
Arbeidsparticipatie -1.421 -1.466 -1.387 -1.349 38
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -393 -370 -470 -460 10
Maatwerkdienstverlening 18+ -4.872 -5.406 -5.469 -5.382 87
Maatwerkdienstverlening 18- -4.535 -4.835 -5.137 -5.136 2
Ge?scaleerde zorg 18+ -163 -225 -305 -267 38
Ge?scaleerde zorg 18- -890 -817 -947 -947 0
Totaal Lasten -28.129 -28.799 -29.983 -29.908 75
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 835 532 486 522 36
Wijkteams 5 0 0 0 0
Inkomensregelingen 6.963 6.987 7.797 7.798 1
Begeleide participatie 40 40 41 41 0
Arbeidsparticipatie 78 40 10 -9 -19
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 867 426 830 887 57
Totaal Baten 8.789 8.025 9.164 9.238 74