Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

 Volksgezondheid

Wij streven ernaar dat álle inwoners in de gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid moet zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar moet zijn. Ons beleid is erop gericht hier een bijdrage aan te leveren.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Volksgezondheid -1.088 -1.229 -1.270 -1.237 33
Riolering -1.327 -1.519 -1.565 -1.413 152
Afval -3.195 -2.925 -3.070 -3.247 -177
Milieubeheer -678 -785 -835 -781 54
Begraafplaatsen en crematoria -379 -336 -301 -301 0
Totaal Lasten -6.666 -6.794 -7.041 -6.979 62
Baten
Volksgezondheid 215 339 339 337 -2
Riolering 2.002 2.272 2.097 2.084 -14
Afval 3.805 3.841 3.841 3.767 -74
Milieubeheer 1 0 119 161 41
Begraafplaatsen en crematoria 365 428 400 408 8
Totaal Baten 6.388 6.880 6.797 6.756 -41