Uitgaven

7,42%
€ 6.979
x €1.000
7,42% Complete

Inkomsten

7,21%
€ 6.756
x €1.000
7,21% Complete

Saldo

61,13%
€ -223
x €1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

7,42%
€ 6.979
x €1.000
7,42% Complete

Inkomsten

7,21%
€ 6.756
x €1.000
7,21% Complete

Saldo

61,13%
€ -223
x €1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu

 Volksgezondheid

Wij streven ernaar dat álle inwoners in de gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid moet zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar moet zijn. Ons beleid is erop gericht hier een bijdrage aan te leveren.

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg

Terug naar navigatie - Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg

Wat hebben we daarvoor gedaan

7.2 Riolering

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een duurzame samenleving

Terug naar navigatie - Een duurzame samenleving

Dit betreft activiteiten die gericht zijn op een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat.  Ontwikkelingen die afbreuk doen aan een duurzame toekomst van de gemeente worden zoveel mogelijk voorkomen. Positieve ontwikkelingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Terug naar navigatie - Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Wat hebben we daarvoor gedaan

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.

Terug naar navigatie - Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.

Hieronder wordt in elk geval verstaan schoon, goed verzorgd, voldoende groen, goed begaanbaar, sfeer en rust. Als randvoorwaarde geldt dat de exploitatie kostenneutraal moet verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Volksgezondheid -1.088 -1.229 -1.270 -1.237 33
Riolering -1.327 -1.519 -1.565 -1.413 152
Afval -3.195 -2.925 -3.070 -3.247 -177
Milieubeheer -678 -785 -835 -781 54
Begraafplaatsen en crematoria -379 -336 -301 -301 0
Totaal Lasten -6.666 -6.794 -7.041 -6.979 62
Baten
Volksgezondheid 215 339 339 337 -2
Riolering 2.002 2.272 2.097 2.084 -14
Afval 3.805 3.841 3.841 3.767 -74
Milieubeheer 1 0 119 161 41
Begraafplaatsen en crematoria 365 428 400 408 8
Totaal Baten 6.388 6.880 6.797 6.756 -41