Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij ondernemen activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-)wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting, gladheidbestrijding en de havens (behalve de Jachthaven). Het nautisch beheer wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast het beheer treffen wij passende maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid met weinig verkeersoverlast, zowel voor de auto, de fiets als voor het openbaar vervoer. Hierbij is altijd aandacht voor de verkeersveiligheid. Voor een gezonde en veilige leefomgeving wordt in samenhang naar aanpassingen aan het verkeersysteem gekeken. Ook wordt het parkeersysteem (in het centrum) verder geoptimaliseerd.

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Verkeer en vervoer -2.768 -2.751 -2.862 -3.076 -215
Parkeren -1.357 -891 -959 -861 98
Recreatieve havens 0 0 0 0 0
Economische havens en waterwegen -116 -114 -105 -135 -30
Openbaar vervoer -162 -157 -157 -155 2
Totaal Lasten -4.403 -3.912 -4.082 -4.227 -145
Baten
Verkeer en vervoer 76 76 22 68 46
Parkeren 631 599 643 607 -36
Economische havens en waterwegen 339 143 143 134 -9
Totaal Baten 1.047 818 808 809 1