Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De gemeente wil een veilige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, dit wordt gedaan door verbeteringen aan te brengen aan de structuur en het functioneren daarvan. Het gaat hierbij om aanpassingen en toevoegingen die een duurzame meerwaarde bieden voor Papendrecht. Ook het centrum als hart van Papendrecht moet aantrekkelijk blijven. Hiervoor wordt het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderd. Wat ook bijdraagt is het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt helder wat burgers en ondernemers kunnen en mogen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Ruimtelijke ordening -253 -403 -529 -2.565 -2.036
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.801 -9.870 -7.459 -8.361 -902
Wonen en bouwen -2.627 -2.636 -3.596 -3.000 596
Totaal Lasten -6.680 -12.909 -11.583 -13.925 -2.342
Baten
Ruimtelijke ordening 40 50 50 83 32
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.029 9.428 7.503 8.376 873
Wonen en bouwen 2.183 2.117 3.624 3.458 -166
Totaal Baten 6.253 11.595 11.177 11.917 740